Notice: compact(): Undefined variable: extras in /kunden/169291_16307/magspoint.nextgirl.de/library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /kunden/169291_16307/magspoint.nextgirl.de/library/Zend/Cache/Backend.php on line 66
magspoint.com

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/169291_16307/magspoint.nextgirl.de/application/modules/browse/models/Cart.php on line 633

Prawo rezygnacji

Wyciąg z Ogólnych Warunków Umowy (§ 6):

(1) Odstapienie od tranzakcji

Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zawarcia umowy w okresie do jednego miesiąca bez podania przyczyn. Oświadczenie takie następuje w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie towaru. Termin liczony jest od momentu otrzymania tego pouczenia w formie pisamnej jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem przez odbiorcę towaru. Aby skorzystać z prawa rezygnacji należy terminowo wysłać oświadczenie lub towar. Rezygnacje należy kierować do:

magspoint
ul. Wyszynskiego 34/17
70-203 Szczecin
E-Mail: project-pl@magspoint.com

(2) Zwrot wartosci

Kupujący zobowiązuje się do pokrycia straty wartości towaru w przypadku, kiedy używany on był w zakresie wykraczającym poza sprawdzenie jego właściwości i sprawności. W przypadku braku zwrotu towaru lub jego części lub zwrotu w gorszym niż otrzymanym stanie kupujący zobowiązuje się również do pokrycia straty jego wartości.

(3) Nastepstwa odstapienia od tranzakcji

Rzeczy nadające się do wysyłki w paczce należy odesłać sprzedającemu na jego odpowiedzialność. Kupujący jest zobowiązany ponieść koszt wysyłki w przypadku, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i wartość odesłanego towaru nie przekracza 160 PLN lub jeżeli w przypadku wyższej ceny towaru w momencie rezygnacji nie nastąpiła jeszcze zapłata lub jej część ze strony kupującego. W innym przypadku koszt wysyłki ponosi sprzedający. Rzeczy nie nadające się do wysyłki w paczce zostaną odebrane od kupującego. Zobowiązania wynikające ze zwrotu zapłaty następują w terminie do 30 dni. Termin liczony jest dla kupującego od momentu wysłania oświadczenia rezygnacji lub towaru, dla sprzedającego od momentu jego otrzymania.

(4) Wykluczenie odstapienia od tranzakcji

Prawo rezygnacji z zawarcia umowy nie przysługuje między innymi w umowach zawartych na odległość na dostawę towaru, który został wytworzony według indywidualnej spepcyfikacji kupującego, lub przygotowany według jego osobistych potrzeb, lub z powodów jego właściwości lub możliwości popsucia nie nadaje się do odesłania, lub któremu upłynał termin ważności, na dostawę zapisu muzycznego, filmowego lub software w przypadku jego odpieczętowania i otwarcia oraz dostawę gazet, czasopism i magazynów.