Współpraca

Posiadacie magazyny, których już nie potrzebujecie a ich stan można określić jako dobry lub bardzo dobry? Napiszcie do nas maila z informacją o tytule, kraju, stanie, ilości i sugerowanej cenie.

Posiadacie zbiory artykułów konkretnej gwiazdy, których już nie potrzebujecie? Napiszcie do nas maila z informacją o jaką gwiazdę chodzi, źródło/język, stan, ilość i sugerowaną cenę.

Posiadacie inne zbiory (prospekty samochodowe, plakaty, zdjęcia, pocztówki, ... ), których już nie potrzebujecie? Napiszcie do nas maila z dokłądną informacją o tym co oferujecie i za jaką cenę jesteście gotowi to oddać.