2011

Playboy 2011/01
Number 217
Cover Olga Kamińska
Playmate Natalia Kuznetsova
Pictorial Olga Kamińska
Playboy 2011/02
Number 218
Cover playboyRabbitHead
Playmate Melanie Meijer
Pictorial Luiza Hryniewicz
Playboy 2011/03
Number 219
Cover Izabela Janachowska
Playmate Viktória Metzker
Pictorial Izabela Janachowska
Playboy 2011/04
Number 220
Cover Sylwia Gliwa
Playmate Vladka Erbová
Pictorial Sylwia Gliwa
Playboy 2011/05
Number 221
Cover Triss Merigold
Playmate Małgorzata Gałkowska
Interview Adam Sztaba
2011/06
Number 222